UMMK - Projekter

Billeder fra vores workshops

UMMK


FOR SKOLER OG UNGDOMSUDDANELSER


Her kan ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner, Kulturskoler eller foreninger søge om at få støtte til en professionel kunstners medvirken til et projekt.


Elevernes og de unges møde med kunstneren kan vise nye veje og løfte undervisningsforløbet/projektet. Kunsten kan skærpe sanserne og give nye sprog, som er vigtige på de unges dannelsesrejse.Betingelser og støttevilkår er de samme som hos BMMK.

Læs om det her: UMMK

ArtDesign

V A N  G O D T

Kreativitet og kunstnerisk aktivitet er vitaminer for sjælen!

KONTAKTGl Visborgvej 165, Visborg 9560 Hadsund

Email: kontakt@kunstskolevangodt.dk

Tel.: 5120 2120

Hjemmesidens rettigheder er  forbeholdt © Kunstskolevangodt.dk

Siden er leveret af liana-creative.dk

ArtDesign VAN GODT